2.เลือกบทเรียน
3.ยืนยันการสั่งซื้อ

คอร์ส เคมีเข้มข้น ออนไลน์ ไซส์ M (Conc. Chemistry Size M)

เลือกเรียนบทใดก็ได้ 6 บท
เรียนได้นาน 12 เดือน (1 ปี)
ราคา
4,900 บาท

(พร้อมเอกสารประกอบการสอน จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศ ฟรี)

 

เหมาะสำหรับ เรียนเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า 1 ปี เตรียมสอบ PAT2, O-Net, TCAS, 9วิชาสามัญเคมี

เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน

ปรับพื้นฐานวิชาเคมี
เนื้อหา 15 บท (3.45 ชั่วโมง) สอนโดย พี่กฤตน์
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
เนื้อหา 40 บท (19.45 ชั่วโมง) สอนโดย พี่กฤตน์
พันธะเคมี
เนื้อหา 41 บท (16.20 ชั่วโมง) สอนโดย พี่ตั๊ก
ปริมาณสารสัมพันธ์
เนื้อหา 32 บท (23 ชั่วโมง) สอนโดย พี่ไกด์
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
เนื้อหา 16 บท (9 ชั่วโมง) สอนโดย พี่กฤตน์
สมดุลเคมี
เนื้อหา 20 บท (10 ชั่วโมง) สอนโดย พี่ตั๊ก
กรด-เบส
เนื้อหา 33 บท (20 ชั่วโมง) สอนโดย พี่ไกด์
เคมีอินทรีย์
เนื้อหา 31 บท (12.15 ชั่วโมง) สอนโดย พี่ไกด์
เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สารชีวโมเลกุล
เนื้อหา 19 บท (12.15 ชั่วโมง) สอนโดย พี่กฤตน์

ตะกร้าบทเรียน

รายการสั่งซื้อ

  1. ..................................................
  2. ..................................................
  3. ..................................................
  4. ..................................................
  5. ..................................................
  6. ..................................................
ราคา 4,900 บาท


สั่งซื้อหนังสือประกอบการเรียน คอร์ส ม.ต้น

ประเภทหนังสือ
ชื่อ-นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล์ *

ที่อยู่จัดส่ง *