รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (เต้)

ประวัติการสอน

2542 – 2543 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2542 – 2548 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2543 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการสอนเสริม ของสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

2546 – 2547 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

2547 – 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนสตรีวิทยา

2548 - 2551 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอำนวยศิลป์

2548 - 2549 อาจารย์พิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนศึกษานารี

2548 - 2551 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

2549 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมี intensive course โรงเรียนอัสสัมชัน

2547 – 2551 อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานการเขียน

คู่มือปฏิบัติการเคมี โครงการอบรมการปฏิบัติการเคมีระดับมัธยมศึกษา โดยทุนธนาคารโลก

คู่มือปฏิบัติการเคมี สำหรับนิสิตเคมีประยุกต์หลักสูตรนานาชาติ และนิสิตวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับผู้รับการอบรมเคมีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 ของ สสวท.

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม วิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น ม.4-6


ประวัติกิจกรรม

2546 – 2551 วิทยากรบรรยายวิชาเคมีแก่นักเรียนในชนบท ในโครงการของสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546 – 2551วิทยากรบรรยาย รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬา ฯ

2548 - 2551วิทยากรบรรยายวิชาเคมี การอบรมครูมัธยมศึกษา

2548 วิทยากรการอบรมการปฏิบัติการเคมีระดับมัธยมศึกษา โดยทุนธนาคารโลก

2550 – 2551วิทยากรบรรยายวิชาเคมี โครงการ brand summer camp


ประวัติการศึกษา

2536 มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2540 วิยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Spectrochemical (สอวน.รอบ3/มหาวิทยาลัย)

คอร์สเรียนสด

คอร์ส Spectrochemical by P'เต้

เริ่มสอนตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้เพื่อหาโครงสร้างสารอินทรีย์ จากตัวอย่างตั้งแต่โมเลกุลง่ายๆ ไปจนถึงโมเลกุลที่มีโครงสร้างซับซ้อน


น้องๆ หรือ พี่ๆ ที่สนใจสมัครเรียนสามารถสั่งซื้อคอร์สผ่านเว็บไซค์ และ กดลิงค์Facebook ด้านล่างเพื่อกลุ่มเข้าเรียน Spectrochemical


https://www.facebook.com/groups/333984604212906อย่าลืมกรอก ชื่อผู้ขอเข้าร่วมกลุ่ม Spectrochemical ให้ตรงชื่อ User ที่ใช้ซื้อคอร์ส
ขอสงวนสิทธิ์หากชื่อUser หรือ ชื่อผู้เรียนในกลุ่ม Facebook ไม่ตรงกันจะต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อตรวจสอบ

ตัวอย่างกรณีเช่น

ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่นๆสมัครให้รบกวนแจ้งผ่านช่องทางติดต่อ Che-me-ka ได้ทุกช่องทาง สามารถดูช่องทางติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ หน้า ติอต่อ ผ่านทางเว็บไซต์


Facebook: https://www.facebook.com/ChemekaOnline

Line : https://line.me/R/ti/p/%40kft3545v

E-mail : chemeka.online2008@gmail.com

6,800 บาท
3 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง