รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
1 hour
อายุคอร์สเรียน
unlimited
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (เต้)

ประวัติการสอน

2542 – 2543 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2542 – 2548 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2543 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการสอนเสริม ของสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

2546 – 2547 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

2547 – 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนสตรีวิทยา

2548 - 2551 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอำนวยศิลป์

2548 - 2549 อาจารย์พิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนศึกษานารี

2548 - 2551 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

2549 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมี intensive course โรงเรียนอัสสัมชัน

2547 – 2551 อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานการเขียน

คู่มือปฏิบัติการเคมี โครงการอบรมการปฏิบัติการเคมีระดับมัธยมศึกษา โดยทุนธนาคารโลก

คู่มือปฏิบัติการเคมี สำหรับนิสิตเคมีประยุกต์หลักสูตรนานาชาติ และนิสิตวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับผู้รับการอบรมเคมีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 ของ สสวท.

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม วิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น ม.4-6


ประวัติกิจกรรม

2546 – 2551 วิทยากรบรรยายวิชาเคมีแก่นักเรียนในชนบท ในโครงการของสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546 – 2551วิทยากรบรรยาย รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬา ฯ

2548 - 2551วิทยากรบรรยายวิชาเคมี การอบรมครูมัธยมศึกษา

2548 วิทยากรการอบรมการปฏิบัติการเคมีระดับมัธยมศึกษา โดยทุนธนาคารโลก

2550 – 2551วิทยากรบรรยายวิชาเคมี โครงการ brand summer camp


ประวัติการศึกษา

2536 มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2540 วิยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MY Chemistry Book The Intermediate

เรียนออนไลน์

ตำราเคมีที่ดีที่สุดแห่งยุค สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาเคมี อธิบายละเอียด แบบเจาะลึก หมดเปลือก เหมาะสำหรับ นักเรียนม.ปลาย, ม.ต้นที่กำลังเตรียมสอบแข่งขัน, นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย, ผู้ที่ทำงานด้านเคมี เนื้อหากระชับ ตัวอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมโจทย์ปัญหาและตัวอย่างประกอบหลากหลาย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเคมีมากขึ้น

โดยผู้เขียน ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ จากประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชาเคมีนานกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมสอบเคมีในระดับต่างๆ ทั้งสอบประจำภาค สอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสอบชิงทุน รวมถึง ผู้ที่สนใจในวิชาเคมี

ราคาพิเศษ จากปกติ 380 บาท เหลือเพียง 342 บาท

รูปแบบการจัดส่ง
- นัดรับที่สถาบันกวดวิชาเคมีก้า ราคา 342 บาท (แผนที่)
- จัดส่งแบบ Standard – EMS Thailand Post (การขนส่งแบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทย) 
   ราคา 342 + 70 บาท = 392 บาท
- Other Logistics (การขนส่งแบบอื่นๆ) ราคา 342 + 40 บาท = 372 บาท
342 บาท
รับหนังสือที่สถาบันเคมีก้า
372 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน (30 บาท)
392 บาท
ส่งพัสดุ EMS (50 บาท)

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง