รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
10 hour
อายุคอร์สเรียน
unlimited
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

วัชระ อวยสินประเสริฐ (เป๊ป)

ประวัติการสอน

-วิทยากรหลักติวเคมีโอลิมปิก สอวน. และ สสวท. ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2013-2018


-อาจารย์พิเศษติวเคมีโอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสาธิตปทุมวัน 2020


-วิทยากรติวเคมีโอลิมปิก และ IJSO ห้องกุหลาบเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2011-2012


-ประสบการสอนมากกว่าสิบปี และมีนักเรียนเข้ารอบสุดท้ายคัดผู้แทนประเทศและตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติมากมาย


ประวัติการสอบแข่งขัน

- เหรียญเงินจากการเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมี

โอลิมปิกครั้งที่ 45 ณ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

- เหรียญเงินจากการเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมี

โอลิมปิกครั้งที่ 46 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

- นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2558


ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่

- B.S. in Chemical engineering, class of 2020 from MIT with minor in finance

- M.S. CEP in Chemical Engineering, class of 2021 from MIT

Profile

โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (เต้)

ประวัติการสอน

2542 – 2543 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2542 – 2548 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2543 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการสอนเสริม ของสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

2546 – 2547 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

2547 – 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมีโอลิมปิค โรงเรียนสตรีวิทยา

2548 - 2551 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอำนวยศิลป์

2548 - 2549 อาจารย์พิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนศึกษานารี

2548 - 2551 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

2549 - 2551 อาจารย์พิเศษโครงการเคมี intensive course โรงเรียนอัสสัมชัน

2547 – 2551 อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานการเขียน

คู่มือปฏิบัติการเคมี โครงการอบรมการปฏิบัติการเคมีระดับมัธยมศึกษา โดยทุนธนาคารโลก

คู่มือปฏิบัติการเคมี สำหรับนิสิตเคมีประยุกต์หลักสูตรนานาชาติ และนิสิตวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับผู้รับการอบรมเคมีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 ของ สสวท.

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม วิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น ม.4-6


ประวัติกิจกรรม

2546 – 2551 วิทยากรบรรยายวิชาเคมีแก่นักเรียนในชนบท ในโครงการของสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546 – 2551วิทยากรบรรยาย รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬา ฯ

2548 - 2551วิทยากรบรรยายวิชาเคมี การอบรมครูมัธยมศึกษา

2548 วิทยากรการอบรมการปฏิบัติการเคมีระดับมัธยมศึกษา โดยทุนธนาคารโลก

2550 – 2551วิทยากรบรรยายวิชาเคมี โครงการ brand summer camp


ประวัติการศึกษา

2536 มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2540 วิยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โอลิมปิก/สอวน. เคมี Private Course

คอร์สเรียนสด

ตารางอัตราค่าสมัครคอร์ส โอลิมปิคเคมี by พี่เต้ / พี่เป๊ปขั้นตอนการสมัคร

1. ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบวันเวลาเรียนที่สะดวก โดยติดต่อมาที่


LINE (LINE ID : @che-me-ka) https://lin.ee/l63TEoy


Facebook Fanpage : @che-me-ka https://www.facebook.com/124346527647989/


3. ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่ติดต่อไว้ ภายใน 7 วันหลังจากสมัคร หากไม่ชำระหรือชำระแล้วไม่ส่งหลักฐานภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ **สำหรับคอร์สสดเท่านั้น


หมายเหตุ

1. การชำระเงิน ต้องชำระเงินค่าเรียนก่อนเริ่มคอร์สอย่างน้อย 7 วัน

         1.1 ในกรณีที่เวลาเรียนทั้งคอร์สมากกว่า 20 ชม. สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำครั้งละ 10 ชม.

         1.2 ในกรณีที่เวลาเรียนไม่ถึง 10 ชม. ชำระครั้งเดียวตามชั่วโมงเรียน

2. กรณีเกิดการยกเลิกคอร์สเรียน โดยทางสถาบันไม่สามารถเปิดคอร์สดังกล่าวตาม ที่ตกลงกันไว้ได้ ทางสถาบันยินดีคืนเงินค่าเรียนที่ยังไม่ได้มีการสอนเต็มจำนวน ทั้งนี้หากการยกเลิกคอร์สเรียนเกิดจากผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนตามวันและ เวลาตามที่ตกลงกันได้ ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะคืนให้ครึ่งหนึ่งของค่าเรียนที่ยังไม่ได้มีการสอน

25,000 บาท
เรียน 1 คน
12,500 บาท
เรียน 2 คน
8,335 บาท
เรียน 3 คน
6,500 บาท
เรียน 4 คน
5,000 บาท
เรียน 5-10 คน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง