นายภัคพล ธาดาวศิณ (น้องบิ๊ก)

9 กุมภาพันธ์ 2021

"พี่เต้ สอนให้ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ ในมุมมองที่ไม่เคยคิดมาก่อน และสอนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ขอบคุณพี่เต้มากๆครับ""