Tutor P

พีระพล ประกายศักดิ์

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2546-2548 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ประวัติการสอน

  • 2549-2552 อาจารย์พิเศษ สถาบันกวดวิชา The Tutors
  • 2550 อาจารย์พิเศษ สถาบันติวเตอร์ C.U.

ประวัติกิจกรรม

  • 2550 ผู้นำเชียร์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาควิชาเคมี "Bonding Game"
  • 2548 รางวัลเกียรติยศฟิสิกส์ดีเด่น
  • 2545 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรม HTML ระดับจังหวัด

สั่งซื้อหนังสือประกอบการเรียน คอร์ส ม.ต้น

ประเภทหนังสือ
ชื่อ-นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล์ *

ที่อยู่จัดส่ง *