รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
10 hour
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

Profile

วัชระ อวยสินประเสริฐ (เป๊ป)

ประวัติการสอน

-วิทยากรหลักติวเคมีโอลิมปิก สอวน. และ สสวท. ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2013-2018


-อาจารย์พิเศษติวเคมีโอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสาธิตปทุมวัน 2020


-วิทยากรติวเคมีโอลิมปิก และ IJSO ห้องกุหลาบเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2011-2012


-ประสบการสอนมากกว่าสิบปี และมีนักเรียนเข้ารอบสุดท้ายคัดผู้แทนประเทศและตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติมากมาย


ประวัติการสอบแข่งขัน

- เหรียญเงินจากการเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมี

โอลิมปิกครั้งที่ 45 ณ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

- เหรียญเงินจากการเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมี

โอลิมปิกครั้งที่ 46 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

- นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2558


ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่

- B.S. in Chemical engineering, class of 2020 from MIT with minor in finance

- M.S. CEP in Chemical Engineering, class of 2021 from MIT

Profile

วิทวัส แก้วส่องแสง (ไกด์)

ประวัติการสอน

2559-2561 อาจารย์พิเศษเคมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


2553-2554 อาจารย์พิเศษเคมี โรงเรียนสตรีวิทยา


เริ่มสอนกวดวิชาตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน


ประวัติกิจกรรม


2558-2561 ทุนอุดหนุนการศึกษา 100 ปี กองทุนรัชดาภิเสกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2558-2561 ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2554 ทุนอุดหนุนการวิจัย 90 ปี กองทุนรัชดาภิเสกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2553-2555 ผู้ช่วยสอน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2551 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท (ได้รับทุนขณะศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี)


2551 ฝ่ายวิชาการ ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ


2550 วิทยากร โครงการแนะแนวการศึกษา ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ


2550 อาจารย์พิเศษ โครงการพี่ติวน้อง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ


2549-2552 ได้รับทุนหมุนเวียนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์


ประวัติการศึกษา

2558-ปัจจุบัน กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2553-2556 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2549-2552: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรเกียรตินิยม) สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)


2543-2548 : โรงเรียนนครสวรรค์

มัธยมต้น/ปลาย Private Course

คอร์สเรียนสด

นอกจากคอร์สดังกล่าวดังที่ได้ระบุมานี้ น้องๆยังสามารถเรียนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว หรือจะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆมาสร้างคอร์สของตัวเองขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับการเรียน ที่โรงเรียนได้นะครับ


ตารางอัตราค่าสมัครคอร์ส Private


ขั้นตอนการสมัคร

1. ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบวันเวลาเรียนที่สะดวก โดยติดต่อมาที่


LINE (LINE ID : @che-me-ka) https://lin.ee/l63TEoy


Facebook Fanpage : @che-me-ka https://www.facebook.com/124346527647989/


3. ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่ติดต่อไว้ ภายใน 7 วันหลังจากสมัคร หากไม่ชำระหรือชำระแล้วไม่ส่งหลักฐานภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ **สำหรับคอร์สสดเท่านั้น


หมายเหตุ

1. การชำระเงิน ต้องชำระเงินค่าเรียนก่อนเริ่มคอร์สอย่างน้อย 7 วัน

         1.1 ในกรณีที่เวลาเรียนทั้งคอร์สมากกว่า 20 ชม. สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำครั้งละ 10 ชม.

         1.2 ในกรณีที่เวลาเรียนไม่ถึง 10 ชม. ชำระครั้งเดียวตามชั่วโมงเรียน

2. กรณีเกิดการยกเลิกคอร์สเรียน โดยทางสถาบันไม่สามารถเปิดคอร์สดังกล่าวตาม ที่ตกลงกันไว้ได้ ทางสถาบันยินดีคืนเงินค่าเรียนที่ยังไม่ได้มีการสอนเต็มจำนวน ทั้งนี้หากการยกเลิกคอร์สเรียนเกิดจากผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนตามวันและ เวลาตามที่ตกลงกันได้ ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะคืนให้ครึ่งหนึ่งของค่าเรียนที่ยังไม่ได้มีการสอน

15,000 บาท
เรียน 1 คน
10,000 บาท
เรียน 2 คน
8,000 บาท
เรียน 3 คน
7,000 บาท
เรียน 4 คน
6,000 บาท
เรียน 5-10 คน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง